zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Materiały dla studentów/karty modułowe - studia stacjonarne

Poniżej zestawione zostały karty modułów, realizowanych w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Wraz z kartą podane zostały informacje dotyczące wszystkich form zajęć dydaktycznych na poszczególnych modułach oraz materiały dla Studentów w obrębie każdego modułu.

Dla Studentów zastanawiających się nad wyborem modułu z grupy wybieralnych, przygotowane zostały prezentacje w celu bliższego poznania zagadnień poruszanych na zajęciach.

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Architektury

Wydział Inżynierii Lądowej