zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Wsparcie dydaktyczne

W naszym Instytucie wsparcie dydaktyczne stanowią nowoczesne pracownie i specjalistyczne laboratoria:

 

Lp.  Nazwa

 
1. Laboratorium komputerowe
2. Laboratorium Hydrauliki
3. Ogródek meteorologiczny (laboratorium hydro i meteorologiczne) z automatycznym systemem pomiarowym
4. Zlewnia badawcza potoku Wielka Puszcza (miejsce, którym odbywają się ćwiczenia terenowe) z automatycznym systemem pomiarowym
5. Laboratorium komputerowe (ala 308)

<<powrót