zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Seminaria Instytutu

Data

 

Prezenter

Tytuł

 2016-04-27

 dr inż. Izabela Godyń

dr inż. Izabela Godyń
wraz z zepołem 

Nowe prawo wodne cz.2

 2016-06-08

dr inż. Wojciech Indyk

dr inż. Wojciech INDYK 

Nowe prawo wodne cz.1

 2016-04-27

 dr inż. Izabela Godyń

dr inż. Izabela Godyń
wraz z zepołem 

Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej zadanie 1: Metody oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej

 2016-04-20

 mgr inż. Tadeusz Gadomski

 mgr inż. Tadeusz Gadomski

Zapory cz.1

 2016-04-06

 dr Mariola Kędra

 dr Mariola Kędra
dr inż. Robert Szczepanek
 

Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni Raby - etap 3

 2016-03-09

 dr hab. inż. W.Gądek

 dr hab. inż. Wiesław Gądek
wraz z zespołem:
 

Fale hipotetyczne

 2016-03-02

 dr inż. L.Lewicki

 dr inż. Leszek Lewicki
wraz z zespołem:
 

Zastosowanie analizy DPSIR do oceny stanu i prognozy zmian koryta i dynamiki przepływu rzeki Wisły i jej dopływów na obszarze aglomeracji krakowskiej

 2016-01-20

 dr inż. Anna Lenar-Matyas

 dr inż. Anna Lenar-Matyas
wraz z zespołem:
dr inż. Andrzej Wolak
dr Joanna Korpak
dr inż. Andrzej Mączałowski

Wyniki obserwacji i badań terenowych prowadzonych w roku 2015 na odcinku Raby i jej lewobrzeżnych dopływach

 2015-12-09

 profesor Stanisław Węglarczyk

 prof dr hab. Stanisław Węglarczyk
wraz z zespołem:
dr inż. Marta Cebulska
mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul
dr inż Marek Bodziony
dr hab. inż Krzysztof Książyński

Analiza własności niżówek w obszarze karpackim w zlewni Górnej Wisły

 2015-12-02

 Dr Paweł S. Hachaj

 Dr Paweł S. Hachaj

Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych

 2015-11-18

 profesor Stanisław Węglarczyk

prof dr hab. Stanisław Węglarczyk

Osiem powodów konieczności rewizji stosowanych w Polsce wzorów na maksymalne roczne przepływy o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia

2015-10-28

 

dr inż. Bernard Twaróg

Określenie wartości przepływów charakterystycznych poniżej zbiornika Racibórz z zastosowaniem metod Monte Carlo opartych na funkcjach Copula

2015-10-14

 

dr inż. Andrzej Wolak
mgr inż Piotr Przecherski mgr inż Paweł Opaliński

Bezzałogowa platforma pływająca przeznaczona do wykonywania badań batymetrycznyc


<<powrót