zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

System e-HMS

Od roku akademickiego 2011/12 następuje przejście na tryb 1 systemu HMS/dsys, którym docelowo objęte zostaną wszystkie lata studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach kształcenia. Obecnie trybem 1 objęte zostały:

Studia I stopnia (rok akademicki 2011/12)

Kierunek: Inżynieria Środowiska (I rok - semestry 1 i 2 - studia stacjonarne i niestacjonarne)
Kierunek: Budownictwo (I rok - semestry 1 i 2 - studia stacjonarne i niestacjonarne)
Kierunek: Ochrona Środowiska (I rok - semestry 1 i 2 - studia stacjonarne)

Studia II stopnia (rok akademicki 2011/12)

Kierunek: Inżynieria Środowiska (semestry 1 i 3 - studia stacjonarne)
Kierunek: Inżynieria Środowiska (semestry 1 i 2 - studia niestacjonarne)

W związku z tym Prowadzący zajęcia na w/w latach studiów zobligowani są do wpisu ocen do systemu e-HMS po wcześniejszym zalogowaniu się.

 

Termin przekazania wydrukowanego protokołu do Dziekanatu upływa w dniu 29.10.2012 r.

 

UWAGA!

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA LOGOWANIA DO SYSTEMU e-HMS ZNAJDUJE SIĘ W INTRANECIE STRONY IIiGW (WIDOK PO ZALOGOWANIU).


<<powrót