zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

System SYLABUS PK

W systemie SYLABUS została przygotowana aplikacja do tworzenia planów i programów studiów oraz kart modułowych do poszczególnych przedmiotów, prowadzonych w ramach zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej.

W module Plany studiów, klikając na poszczególne wydziały zapoznasz się z planami studiów dla kierunków i specjalności realizowanych na tych wydziałach. Klikając na nazwę odpowiedniej specjalności otworzysz plan studiów. Z kolei klikając w planie studiów na nazwę przedmiotu zobaczysz jego kartę.

Przeglądanie planów studiów nie wymaga logowania do systemu.

Informacja dla nauczycieli akademickich:

Prosimy o zalogowanie do systemu, używając loginu i hasła otrzymanego pocztą e-mail. W przypadku nie otrzymania danych logowania lub innych problemów z logowaniem prosimy o kontakt z administratorem systemu.

 

Utwórz lub uaktualnij swoją kartę modułową - Aplikacja SYLABUS


<<powrót