zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Moduły wybieralne - listy

Poniżej podane zostały listy studentów zapisanych na moduły wybieralne realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/13. Osoby, które nie dokonały wyboru w systemie zostały przypisane do list administracyjnie.

Listy studentów na moduły wybieralne ZIMA 2012/13 - pobierz plik

Wszelkie wątpliwości i zapytania proszę kierować do: V-ce Dyrektora Instytutu Ś-1 ds. kształceniadr inż. Anna Lenar-Matyas, e-mail: Anna.Lenar-Matyas@iigw.pl.


<<powrót