zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Zakres dydaktyczny

Zakład Budownictwa Wodnego realizuje zadania dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych w zakresie:

–    utrzymania i zabudowy potoków górskich, regulacji rzek i ochrony przed powodzią,

–    kształtowania retencji i regulacji stosunków wodnych w zlewni,

–    projektowania budowli piętrzących i elektrowni wodnych,

–    dróg wodnych i portów rzecznych,

–    specjalnych konstrukcji inżynierskich i hydrotechnicznych,

–    eksploatacji, modernizacji i remontów budowli hydrotechnicznych,

–    komputerowego wspomagania tworzenia dokumentacji technicznych.

 

Zaplecze dydaktyczne stanowią:

–    pracownia komputerowa grafiki inżynierskiej,

–    wybrane zbiorniki wodne i budowle hydrotechniczne.


<<powrót