zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

"Ocena nauczyciela akademickiego" - wypełnij ankietę

W trosce o jakość zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich naszego Instytutu, przypominamy Studentom o możliwości i potrzebie wypełniania ankiet dotyczących oceny nauczycieli dydaktycznych.

Ankiety należy wypełniać po zakończeniu zajęć w każdym semestrze danego roku akademickiego wg harmonogramu podanego na stronie https://ankiety.pk.edu.pl/student. Dla każdych prowadzonych form zajęć należy wypełnić oddzielną ankietę.

Bądź sprawiedliwy w swojej ocenie!

Ocena nauczyciela akademickiego - wypełnij ankietę


<<powrót