zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

"Ocena nauczyciela akademickiego" - utwórz ankietę

Przypominamy wszystkim pracownikom dydaktycznym o konieczności i obowiązku tworzenia ankiet dotyczących oceny nauczyciela akademickiego. Ankiety należy utworzyć i aktywować! po zakończeniu zajęć w każdym semestrze danego roku akademickiego. Dla każdych prowadzonych zajęć należy utworzyć oddzielną ankietę. Na stronie https://ankiety.pk.edu.pl/pracownik/login.php znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczace harmonogramu i sposobu tworzenia ankiet.

Wszelkie uwagi o charakterze technicznym dotyczące funkcjonowania systemu ankietowego należy kierować na adres ankiety@pk.edu.pl a w przypadkach szczególnie pilnych, telefonicznie do Działu Informatyzacji pod numer 30-53 (p. Wojciech POCIECHA).

Ocena nauczyciela akademickiego - utwórz ankietę


<<powrót