zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Struktura organizacyjna

Katedra Hydrauliki i Hydrologii

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

 

Sekretariat Instytutu:

mgr inż. Jolanta Zatorowska, starszy specjalista
Marzena Kozik, st. referent

tel: +48 12 628 2810
tel/fax: +48 12 628 2041
e-mail: sekretariat<at>iigw.pk.edu.pl

 

Biblioteka:

Agnieszka Makuch, referent

tel: +48 12 628 2893
e-mail: agnieszka.makuch<at>iigw.pk.edu.pl


<<powrót