zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Zespół Hydrologii

Witamy na stronie Zespołu Hydrologii

Aktualności:
2018-09-06 Widoki na obłoki (sierpień)
2018-09-06 Roślinki w sierpniu
 

 więcej w galerii>>


Zespół zajmuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z problematyką hydrologiczną.
Spośród najważniejszych obszarów naszej działalności należałoby wymienić:

 

 • hydrologiczne podstawy zjawisk ekstremalnych (susza i powódź),
 • modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach górskich,
 • hydrologia operacyjna,
 • podstawy meteorologii,
 • metody statystyczne,
 • hydrologia stochastyczna,
 • zasoby wód powierzchniowych,
 • automatyczne systemy monitoringu hydrometeorologicznego,
 • systemy gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych,
 • wykorzystanie systemów informacji geograficznej GIS,
 • projektowanie i optymalizacja baz danych.

 

Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnych ekspertyz hydrologicznych.
Nasz Zespół dysponuje grupą fachowców posiadających uprawnienia hydrologiczne.
dr hab.inż. Wiesław Gądek, prof. PK tel. (12) 628.28.54
dr inż. Marta Cebulska tel. (12) 628.20.85

  


<<powrót