zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Zespół Budownictwa Wodnego

Witamy na stronie Zespołu Budownictwa Wodnego

Nasz Zespół wchodzi w skład Zakładu Budownictwa i Gospodarki Wodnej Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej. We wspólpracy z pozostałymi jednostkami Instytutu zajmujemy się jedną z form aktywnego oddziaływania na środowisko - budownictwem Wodnym. Problematyka budownictwa wodnego, oparta na dyrektywach unijnych, jest przedstawiana w róznej skali:

  • spójnego gospodarowania terenem, zwanego też zrównoważonym rozwojem, dotycząca dużych obszarów (np. zlewni rzek);
  • rozwiązywania problemów dla potrzeb lokalnych.

W zakresie naszych zainteresowań znajdują się:

  • środowiskowe i gospodarcze problemy inżynierii i gospodarki wodnej,
  • obiekty małej retencji,
  • utrzymanie, regulacja rzek i potoków oraz ochrona przed powodzią,
  • jazy oraz zapory, zbiorniki wodne,
  • specjalne konstrukcje hydrotechniczne (odwodnienia, elektrownie śluzy),
  • wykorzystanie grafiki inzynierskiej i metod komputerowych w projektowaniu obiektów budownictwa wodnego.

 


<<powrót