zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Serwery map

Strona zawiera adresy serwerów map.
Dostęp do zasobów wymaga zastosowania regulaminów zamioeszczonyc hna stronach i ewentualnych ustaleń z wałścicielami map.

Lp, Nazwa serwera Adres/link Uwagi
1. OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org OpenStreetMap to mapa świata, stworzona przez ludzi, takich jak ty, i z możliwością użycia pod otwartą licencją.
2.  Geoportal2.pl http://www.geoportal2.pl/www/mapa.php Informacje od dostępie: http://www.geoportal2.pl/www/index2.htm
3.
 Geoportal.gov.pl http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0 Regulamin: http://www.geoportal.gov.pl/regulamin
       

<<powrót