zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

XLVI Szkoła "Współczesne zagadnienia hydrologii"

(16.03.2018)

KOMITET GOSPODARKI WODNEJ PAN oraz INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB

Komunikat nr 1

XLVI Szkoła "Współczesne zagadnienia hydrologii"

Organizator:        Komitet Gospodarki Wodnej PAN i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB

Uczestnicy:          Szkoła przewidziana dla osób (profesorów, adiunktów, wykładowców i asystentów) prowadzących zajęcia z hydrologii w szkołach wyższych (technicznych, przyrodniczych i uniwersytetach) oraz hydrologów zatrudnionych w instytutach badawczych i biurach projektów.

Cel:                      Zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami i kierunkami badań współczesnej hydrologii w aspekcie wprowadzania ich do programów nauczania i prac badawczych.

 

 

Tematyka Szkoły: AKTUALNE ZAGADNIENIA W HYDROLOGII

  • Hydraulika koryt otwartych
  • Zastosowanie metod GIS w procesach hydrologii lodowcowej
  • Zmiany klimatyczne
  • Retencja wody w glebie
  • Dobór rozkładów prawdopodobieństwa do przepływów maksymalnych rocznych
  • WARSZTATY – z zakresu weryfikacji danych wejściowych do obliczania przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w przekrojach kontrolowanych
    • Seminarium aktualnych problemów hydrologii w ramach, którego uczestnicy Szkoły będą mogli przedstawić krótkie (ok. 20 min.) komunikaty z zakresu aktualnych problemów hydrologii.

Osoby zainteresowane prosimy o podanie na zgłoszeniu uczestnictwa, tytułu komunikatu.

Termin i miejsce:         Szkoła odbędzie się w dniach 14 - 18 maja 2018 r.

                                    Zakwaterowanie i zajęcia w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie

                                    ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna k/Warszawy

Kierownictwo :            Opiekun Naukowy:

Prof. Laura RADCZUK

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB

ul. Parkowa 30; 51-616 Wrocław

Kierownik Szkoły: dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK, prof. IMGW PIB

                                    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB

                                    ul. Podleśna 61; 01-673 Warszawa

                                    tel. 71 32 00 220, kom. 519 305 591

Koszt pobytu:              pokrywa instytucja delegująca:

                                    1100 zł  z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem

550 zł  bez zakwaterowania (obiad, serwis kawowy, materiały, koszty organizacyjne),

 

Zgłoszenia:                  Osoby zainteresowane Szkołą prosimy o zgłaszanie uczestnictwa (wg  zał. wzoru) : e-mail: tamara.tokarczyk@imgw.pl

                                    kontakt tel.: Lidia Piestrzeniewicz (tel. kom. 698-944-485)

Powrót