zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Seminarium Instytutu (07.03.2018)

(13.03.2018)

http://holmes.iigw.pl/~mbodzion/zaklad/galeria/2018/02_seminarium/fot_01.jpgW dniu 07.03.2018 obyło się seminarium IIGW
- dr inż. Andrzej Wolak, I./Zad.3. Utrzymanie i renaturyzacja rzek i potoków górskich w kontekście funkcji zlewni i cieków – strategia i metodyka działań oraz uzupełnienie
- dr Paweł Hachaj, Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych – etap 4 - kontynuacja

Temat " Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych "

Prezentował pan dr Paweł Hachaj z zespołem

Prezentacja podsumowuje czteroletni projekt badawczy dotyczący możliwości opisu dynamiki przepływu wody w zbiornikach zaporowych pracujących w „warunkach normalnych”, to znaczy przy niskich lub średnich wartościach dopływów i odpływów, w sposób pozwalający poradzić sobie z niedoborem i niską jakością danych dotyczących rzeczywistego przebiegu opisywanych procesów. Zauważono, ze układ wykazuje cechy chaosu, i jako taki dobrze nadaje się do opisu metodami nieciągłymi (kategoryzacyjnymi). Przedstawione zostały rozważania teoretyczne, pomiary terenowe oraz eksperymenty laboratoryjne wspierające zasadność proponowanego podejścia. Pokazano aplikację metodyki na przykładowym zbiorniku zaporowym. Uzyskane wyniki mogą być użyte jako narzędzie wspierające zarządzanie takimi zbiornikami w kontekście stanu ekologicznego i jakościowego akwenów zarówno w perspektywie długo- jak i krótkookresowej.

Więcej>>

Powrót