zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Pożegnanie inż. Andrzeja DRAPY

(13.03.2018)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 marca 2018 roku odszedł od nas  inż. Andrzej DRAPA  emerytowany pracownik inżynieryjno-techniczny Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej.
Pan Andrzej Drapa był absolwentem studiów wieczorowych na Wydziale Budownictwa Wodnego (obecnie Wydziału Inżynierii Środowiska) naszej Uczelni, które ukończył w roku 1968. Był wieloletnim pracownikiem Zakładu Budownictwa Wodnego Instytutu Inżynierii  i Gospodarki Wodnej, realizując prace wspomagające proces dydaktyczny oraz badania naukowe i współpracę z gospodarką.
Był Osobą lubianą i uczynną – sumiennie realizującą swoje zadania zawodowe.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia Dyrekcja, Koledzy i Koleżanki z Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej

 Uroczystości żałobne odbędą się 14 marca br. o godz. 11.00 na Cmentarzu Salwatorskim

Powrót